Ahoj trapeři !

Vítejte na našich stránkách. A tím myslím opravdu našich. Nás všech, kteří razíme do lesa, ale i do krčmy nebo na jiné akce, které mají takový charakter, že je stojí za to zadokumentovat je obrazem i písmem.

A aby se mohli pořízenou fotodokumentací potěšit i ostatní účastníci dané akce nebo aby mohli ostatní, jimž nebylo dáno se akce zúčastnit, zamáčknout slzu nebo zaskřípat zuby, vzhůru s fotkami sem.

Jak jsem psal, jsou to naše stránky. A jaké si je uděláme, takové budou. Máte-li tedy někde na disku počítače obrázky z vandrů nebo jiných „sejšnů“, případně máte-li možnost staré papírové fotky neskenovat, směle do toho. Zabere vám to pár minut a ostatní určitě potěšíte. Jak odeslat vaše umělecká díla na stránky se dozvíte tady.

Tak ať je ještě spousta let a spousta akcí, které stojí za to sem umisťovat.

Ahoj Evžen

PS: pro náhodného návštěvníka stránek

Pokud jsi na tento web zavítal náhodou, věz, že se jedná o stránky na kterých si vyměňuje fotografie otevřená skupina individuí, ošlehaných větry, sem tam mírně otrhaných případně jinak postižených, však ryzích charakterů a srdcí z drahých kovů.

Přesto doporučuji v zájmu zachování tvého pozitivního náhledu na lidskou populaci urychlené opuštění tohoto místa. V opačném případě nelze vyloučit, že tvůj názor na jsoucno získá povážlivé trhliny.